Föredrag om reumatiska sjukdomar

Yvonne Enman från Reumatikerförbundet, doktor och tillika medicinsk journalist, var hos vår förening  i Nacka den 9 maj och höll ett intressant föredrag om de vanligaste reumatiska …

Föredrag om reumatiska sjukdomar