Ordförande har ordet!

Vårens aktiviteter avslutades med traditionell sommarfest. Glädjande att cirka 60 medlemmar ville dela gemenskapen med oss andra!

VÅREN 2019 

Båttur med RAN

Båtresan med RAN var som vanligt uppskattad. I år gjorde RAN två turer för oss, vilket innebar att vi inte behövde säga nej till någon. 

Årsmöte
Årsmötet i februari samlade som vanligt ungefär 10% av våra medlemmar. Låter inte så mycket, men det blir ungefär ett femtiotal. Årsmötesförhandlingarna avhandlades som vanligt under trevliga former. Årsmötesordföranden Helene Skantze, ordförande i Nackas socialnämnd, var mycket imponerad av både våra aktiviteter och räkenskaper. Inga nyval till styrelsen gjordes, vilket innebär att vi är samma personer som tidigare. 

Förbundsstämma
Förbundsstämman i år hölls i Stockholm. Vår motion om återbetalning av den del av medlemsavgiften till små föreningar gick inte igenom. Däremot beslöts att R-förbundet erbjuder små föreningar ett särskild bidrag. Det gäller inte oss. 

Medlemmar

Vår förening har god ekonomi tack vare många medlemmar. I juni är vi 510 medlemmar. Sedan årsskiftet har vi tappat cirka 20 medlemmar. Det hoppas jag att vi ska ta igen med hjälp av er. Läs mer om R-förbundets medlemssatsning nedan. Styrelsemedlem Birgitta är numer medlemsregisteransvarig tillsammans med mig. Det innebär att ni kommer att få epost av oss båda. 
Reumatikerförbundet arbetar med att få fler medlemmar. Du kommer väl ihåg begreppet ”familjemedlem” för endast 100 kr och gäller den som är skriven på samma adress som huvudmedlem. Pengarna tillbaka med råge – medlemmar blir bjuda på många av de aktiviteter som vi ordnar! Medlemsavgiften på 250 kr kan även betalas via autogiro med 21kr/mån. För inbetalning via autogiro kontakta R-förbundet på 08-505 805 00. 

Jag önskar naturligtvis att vi ska fortsätta på samma sätt som tidigare att vara pigga som medlemsvärvare även utanför familjen. Betalning efter den 1 oktober gäller för hela kommande år. Påverka släkt, grannar och vänner till medlemskap. Man behöver inte vara reumatiker för att vara medlem. Flera medlemmar är med i föreningen på grund av trevliga aktiviteter med sociala träffar och föreläsningar. 

VIKTIGT
Du som inte har fått någon epost hittills – till dig har vi inte någon epostadress. Vore tacksam om du vill meddela oss din epostadress, så att du är med på våra epostutskick. 

Hemsida
Du har redan hittat till vår hemsida och här kan du hitta info om tidigare aktiviteter, kontaktuppgifter, medlemsförmåner etc. Adressen: https://nv.reumatiker.se

Vår lokal
Våra aktiviteter sker på Paviljongvägen 14 i Björknäs om inget annat anges. 

Anmälningar
Kom ihåg att anmäla dig till Zigan inför alla aktiviteter på 070-468 41 94 eller [email protected]

Välkommen till en ny termin med varierande utbud!

Gun Lingberth
Ordförande