Gratis QiGong

Välkommen till ny termin med giqong för dig som medlem. Ingen anmälan behövs. Ledare Lennart Lindahl och Gun Lingbert medhjälpare.  OBS att vi kommer att …

Gratis QiGong